HUISREGELS BIJ BINNEN KOMST

 

IN ONDERSTAAND REGLEMENT VINDT U DE HUISREGELS DIE IN A15 GIRLS GELDEN. U BENT VERPLICHT ZICH AAN DEZE REGELS TE HOUDEN. OVERTREDING VAN ENIGE HUISREGEL KAN ONMIDDELLIJK EN ZONDER AANZIEN DES PERSOON AAN DE POLITIE WORDEN GEMELD EN ONTZEGGING VAN DE TOEGANG ZAL WORDEN AANGEZEGD.

 

1* TOEGANG VANAF 18JAAR. LEGITIMATIE VERPLICHT GELDIG, PASPOORT, RIJBEWIJS OF ID KAART

 

2* HET NUTTIGEN, GEBRUIKEN, VERHANDELEN OF HET BIJ ZICH HEBBEN VAN ENIGERLEI SOFT EN OF HARD DRUGS IS TEN STRENGSTE VERBODEN, BIJ MISSTANDEN WORD POLITIE INGESCHAKELD.

 

3* HET BIJ ZICH HEBBEN VAN ENIGERLEI WAPENS IS TEN STRENGSTE VERBODEN BIJ HET AANTREFFEN HIERVAN WORD DE POLITIE INGESCHAKELD.

 

4* HET MANAGEMENT ONTLEENT AAN PUNT 2 EN 3 HET RECHT U TE FOUILLEREN DAN WEL VISITEREN.

 

5* OP DIVERSE PLAATSEN IN A15 GIRLS HANGEN CAMERA'S, EEN IEDER DIE A15 GIRLS BEZOEKT, STEMT TOE IN HET MAKEN VAN OPNAME, BIJ CALAMITEITEN KUNNEN DEZE OPNAMEN ALS ONDERSTEUNEND MATERIAAL GETOOND WORDEN AAN JUSTITIE, POLITIE EN OVERIGE OVERHEIDSINSTANTIES

 

6* PERSONEN DIE DUIDELIJK ONDER INVLOED ZIJN VAN DRANK OF ANDERE MIDDELEN WORDT DE TOEGANG TOT A15 GIRLS GEWEIGERD

 

7* MEN DIENT ZICH MET RESPECT NAAR EEN IEDER TE GEDRAGEN

 

8* SAFE SEX MET ALLE HANDELINGEN

 

9* DE DAMES BESLISSEN ZELF OVER EXTRA DIENSTEN DIE ZIJ AANBIEDEN TEGEN EEN MEER PRIJS. HET IS VERSTANDIG UW WENSEN VOORAF TE BESPREKEN MET DE DAME VAN UW KEUZE. DE DAME HOEFT NIET MEE TE WERKEN AAN UW WENSEN ALS ZIJ DIT NIET WILT EN HEEFT HET RECHT DE DIENSTEN TE WEIGEREN DIE U WENST.

 

10* DAMES HEBBEN HET RECHT U ALS CLIENT TE WEIGEREN, ALS U DIT OVERKOMT WORD NIET BOOS, HET IS DE KEUSE VAN DAME ZELF, KIES EEN ANDERE DAME UIT, DIT BEVORDERT DE SFEER IN A15 GIRLS.

 

11* BIJ ONENIGHEID IS HET VERPLICHT OM DE DIRECTIE IN TE SCHAKELEN

 

12* A15 GIRLS DOET ER ALLES AAN OM EEN VEILIGE SEKSINRICHTING TE ZIJN EN KAN DAAROM NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIG LETSEL, MATERIĖLE en/of IMMATERIĖLE SCHADE AAN BEZOEKERS. HET BETREDEN VAN DE INRICHTING DOET U VOOR/OP EIGEN RISICO.

 

13* BEZORG DE BUREN GEEN OVERLAST ALS U HET PAND VERLAAT

 

14* BIJ HET NIET NALEVEN VAN DEZE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD

 

DEZE HUISREGELS ZIJN GEKOPPELD AAN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

HET MANAGEMENT VAN A!5 GIRLS WENST U EEN FIJNE ONTSPANNENDE TIJD.