1. Op de kamer bepaalt de dame wat er gebeurt.


2. U bent mede verantwoordelijk voor haar veiligheid.

3. Safe Sex met alle handelingen.

4. De dame heeft het recht om diensten te weigeren.
Wat zij aan dienst verlening aanbiedt is haar eigen keuze.
Respecteer deze keuze of kies een andere dame.

5. Indien u extra diensten verlangt en de dame wil hieraan
niet voldoen respecteer haar keuze.
Ook tijdens de date is de dame niet verplicht om uw eisen op te volgen.
Bij dwang word politie op de hoogte gebracht.

6. Geef de dame de gelegenheid om zichzelf en u te wassen
of neem samen een douche of een bad, voor u aan het 
erotische avontuur begint.

7. Behandel de dame tijdens het erotisch avontuur met
respect, u zult zien dat zij u dat respect terug geeft.

8. Neem de tijd om de dame op haar gemak te stellen.

9. Gun de dame de tijd om na afloop van het erotische 
avontuur zichzelf even te wassen.

10. Indien u zich niet houd aan de 10 geboden op de kamer
word u toegang bij een volgend bezoek ontzegt.


Het management


Van A15 GIRLS